საუნივერსიტეტო ბაზები და სასწავლო ცენტრები

1. სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა;

2. სტომატოლოგიური კლინიკები;
3. გივი ჟვანიას სახელობის საუნივერსიტეტო პედიატრიული კლინიკა;

4. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა.
5. დიაგნოსტიკური და ინტერვენციული რადიოლოგიის ცენტრი
6. თსსუ-ის პარტნიორი კლინიკები


www.tsmu.edu
© თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
შექმნილია 25.07.2001             განახლდა 28.12.2008