ფაკულტეტები >> ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტიwww.tsmu.edu
© თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
შექმნილია 25.07.2001             განახლდა 28.12.2008